Sinnesrobönen

Gud
ge mig sinnesro
att acceptera
det jag inte kan förändra

mod
att förändra det jag kan

och förstånd
att inse skillnaden