Kloka ord

Kärleken ser inte med ögonen utan med själen.
(William Shakespeare)

Arbeta som om du hade evigt liv, älska som om du skulle dö idag.
(Seneca)

Kärleken går dit den vill och inte dit den borde.
(Svenskt ordspråk)

Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck.

Medgången ger vänner – motgången prövar dem.

Vänskap är en planta som kräver trägen vattning.

Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap.

Somliga människor har bara en bok inom sig, andra ett bibliotek.
(Sidney Smith)

Ingen är så blygsam att han inte gärna vill ha beröm.
(Svenskt ordspråk)

Tro varje människa om gott, tills erfarenheten övertygar dig om motsatsen.

Ju mer du vet, desto mindre förstår du.
(Zhuang Zi)

Vill du alltid ha sista ordet talar du snart med dig själv.

Alla vill leva länge, ingen vill kallas gammal.
(Norskt ordspråk)

Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn.

Att alltid vara en smula barn, det är att vara verkligt vuxen.
(Jevgenu Jevtusjenko)

Njut av livet, det går inte i repris.

Livets väg är inte alltid asfalterad.
(Björn M Söderblom)

Ta inte livet för allvarligt. Du kommer ändå inte ifrån det levande.

Aldrig är man så ensam som när man är två med fel person.

Klaga inte på mörkret – tänd ett ljus.

De människor som fått ut mest av livet är inte de som levt ett sekel utan de som levt varje minut. (Colette)

Ingen natt är så lång att den inte följs av en gryning.
(Italienskt ordspråk)

Ingenting är omöjligt för den som inte behöver göra det själv.

Det är inte det man tänker utan det man gör, som kan förändra tillvaron.

En kvinna måste vara dubbelt så skicklig som en man för att nå hälften så långt.

Äger du för mycket, giv av ditt överflöd; äger du för lite, giv av ditt hjärta.
(Arabiskt ordspråk)

Uppriktighet är inte att säga allt man menar, utan att mena allt man säger.
(Titus Livius)

Vill du ha något sagt, be en man. Vill du ha något gjort, be en kvinna.
(Margaret Tatcher)

Ett rum utan böcker är som en kropp utan själ.
(Latinskt ordspråk)

Tiden är den enda resurs som inte kan förnyas.

Annons