Att vara stark

Att vara stark är inte
att aldrig falla,
att alltid veta,
att alltid kunna.

Att vara stark är inte
att alltid hoppa högst eller vilja mest.
Att vara stark är inte
att lyfta tyngst,
att komma längst eller att alltid lyckas.

Att vara stark är att se livet som det är,
att acceptera dess kraft,
att ta del av den,
att falla till botten,
slå sig hårt och komma upp igen.

Att vara stark
är att våga hoppas
när ens tro är som svagast.

Att vara stark
är att se ljus i mörkret och
att alltid kämpa för att nå dit.

(okänd författare)

Annons